School2032 onderscheidt zich met een curriculum van de toekomst met specifieke aandacht voor de ontwikkeling van de vaardigheden van de 21e eeuw.

Wij staan voor eigentijds en flexibel leren dat kinderen kwalificeert op de vereiste eindexamenniveaus.

Elke docent is gespecialiseerd in een vakgebied op masterniveau, verwerkt voortdurend de nieuwe ontwikkelingen in de leerstof en is in staat leerlinggebonden begeleiding te geven.

De vakdocenten hebben een sterke hand in de inrichting van de lesprogramma’s en de leeromgeving. Zij begrijpen wat in de belevingswereld van een kind een groot verschil maakt, welk lesmateriaal van hoge kwaliteit is en tot de verbeelding spreekt. Het lesmateriaal is zowel tastbaar beschikbaar als digitaal toegankelijk in de vorm van open leerbronnen. Onderwijstechnologie maakt het mogelijk voor de leerling om het eigen gepersonaliseerde leertraject op een flexibele manier te volgen.

De verbinding met de buitenwereld blijft in stand door het betrekken van een breed palet aan authentieke rolmodellen die als gastdocent hun passie, kennis en levenservaring overbrengen op de kinderen. Zo geven wij informeel leren een heldere plek op onze nieuwe school: het leren met mentoren en het leren door ervaren en doen. Wij denken dat hiermee een basis gelegd wordt voor tijdige en natuurlijke oriƫntatie op studie en beroep.

Bouwt u graag mee aan een uitdagende leeromgeving voor de kinderen? Neem contact met ons op.