Het ontwerpteam bestaat uit deskundige, denkende doeners en vernieuwers die anticiperen op de maatschappij van morgen.


Diantha Diantha Rumahlewang

Ik ben in Nederland geboren als kind van Molukse ouders. In de Molukse cultuur dwingen de ouderen op natuurlijke wijze respect af vanwege hun rijkdom aan levenservaring, kennis en wijsheid – zij zijn de leermeesters van de jongere generaties. Ik heb zelf leermeesters gekend die mij hebben geïnspireerd en uitgedaagd om mijn talenten te ontwikkelen en ten dienst te stellen aan mijn omgeving.

In de afgelopen 30 jaar ben ik werkzaam in de onderwijs- en onderzoekswereld. Ik heb gezien hoe de routes naar het hoogst haalbare diploma steeds eenduidiger en efficiënter werden ingericht. Op die routes zijn talloze jongeren succesvol geweest, maar is er ook veel kostbaar talent niet gezien, niet benut en verloren gegaan. Dat kunnen we ons niet langer veroorloven.

Laten we het kind weer centraal stellen. En voor het kind een omgeving inrichten waarin het zich veilig voelt, gekoesterd en uitgedaagd om zijn talenten te laten zien. Elk kind heeft recht op slim onderwijs. Slim onderwijs is gepersonaliseerd, flexibel, interactief, aantrekkelijk, actueel, wendbaar, ondersteunend, uitdagend en georganiseerd rond het kind.

En in een slimme maatschappij is iedereen opvoeder. En leermeester.

Doet u mee?

 

Lizette-Scheer Lizette Scheer

“Dat ik als kind in mijn spelling veel fouten maakte, mijn informatieverwerking erg traag was, ik een 2,1 voor mijn eindexamen Engels haalde en ik in mijn eindexamenjaar de diagnose Dyslexie kreeg, heeft me er niet van kunnen weerhouden de (Engelstalige) universitaire opleiding Psychologie te gaan studeren.” De intrinsieke motivatie om me te specialiseren in de ontwikkeling en het onderwijs van kinderen heeft er voor gezorgd dat ik de Engelse taal ben gaan begrijpen.

Op school en in mijn (directe) omgeving werd de nadruk gelegd op de dingen die ik niet kon, met veel faalangst tot gevolg. Volgens Mark Mieras, theoretisch natuurkundige, wetenschapsjournalist (o.a. Volkskrant) en auteur hebben mensen met een ‘bijzonder brein’ vertrouwen nodig, vertrouwen dat het goed gaat. Vertrouwen is naast alle expertise het allerbelangrijkste wat je een kind kunt schenken.

Gebrek aan succes leidt tot aangeleerde hulpeloosheid. Omgekeerd kunnen we kinderen voeden met positieve gedachten, de ontwikkeling benaderen als iets unieks en bijzonders. Ben Underwood (filmpje over een blinde jongen die kan zien op basis van zijn gehoor) is een goed voorbeeld van wat kan worden bereikt als er vertrouwen en positiviteit wordt geboden.

Exact dit wilde ik meegeven aan alle kinderen. Vertrouwen in het eigen kunnen en het benadrukken van de positieve kanten in de verschillen van elk individu. “We zijn tenslotte samen het meest intelligent als we allemaal verschillend denken (Mark Mieras).”