School2032 bouwt de school rondom het kind. De school streeft ernaar bij eenieder het gevoel van veiligheid, geborgenheid en saamhorigheid over te brengen. De school vormt een veilige basis die mens, natuur en sociaal milieu samenbrengt en met elkaar verbindt. De school wil een samenleving in het klein zijn waarin ieder zich prettig en thuis voelt, maar ook zijn verantwoordelijkheid neemt.

In een rijke leeromgeving werkt de leerling met een gepersonaliseerd leertraject toe naar een diploma. De docent, de leerling en de oudersspreken aan het begin van elk leerjaar de planning en aandachtspunten door. De gesprekken hebben een open karakter en zijn gebaseerd op gelijkwaardigheid,  planmatige samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid. De prestaties worden bijgehouden in een digitaal portfolio dat een reflectie is op het totale gepersonaliseerde leertraject van de leerling. De leerling heeft de regie over het eigen leerproces, maar spreekt wél elke maand de planning en voortgang door met de ouders* en begeleiders.

De betrokkenheid van de ouders* heeft een significant positief effect op de prestaties en het aanpassingsvermogen van het kind. Ouders* worden gestimuleerd om ook thuis een leeromgeving te bieden die het kind uitdaagt het beste uit zichzelf te halen. School en ouders* worden beschouwd als gelijkwaardige partners in het persoonlijke leer- en ontwikkeltraject van het kind. In een open dialoog en wederzijdse betrokkenheid werken ze samen aan een optimaal leerklimaat voor het kind.

* of: opvoeders