Het huidige onderwijs is toe aan vernieuwing. We realiseren ons dat we een verantwoordelijke taak hebben om ons te ontfermen over de ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Een ontwikkeling die afgestemd is op onze tijd en uitgaat van het natuurlijke leerproces en welzijn van het kind.

Vanaf jonge leeftijd wordt er veel van kinderen verwacht. Er ligt een hoge prestatiedruk en op het uiten van emoties wordt niet altijd positief gereageerd. De leerstof en leermethodes worden niet altijd voldoende afgestemd op de behoeften van het kind en de snel veranderende maatschappij. Later wordt er wel verwacht volledig mee te draaien in die maatschappij. Er is dan helaas  een eenzijdige ontwikkelingsmogelijkheid aangeboden, terwijl er veelzijdige vaardigheden worden verwacht.

School2032 wil dat hier verandering in komt. Onderwijs gaat niet meer uitsluitend om het vergaren van kennis, maar om het ontwikkelen van individuen die geïnspireerd participeren in hun eigen ontplooiing. We besteden aandacht aan generieke schoolvaardigheden, aan welzijn en creativiteit én stimuleren de ontwikkeling van de gehele persoonlijkheid. We bieden de leerstof op moderne manieren aan en verrijken het met eigentijdse onderwerpen. Vanuit een stevige basis leren kinderen hoe zij hun eigen talenten en vaardigheden in kunnen zetten en kunnen anticiperen op de toekomst van morgen.