De jeugd groeit op in een wereld die sneller dan ooit verandert. De digitale revolutie waarin de technologie zich exponentieel ontwikkelt, is al een poos gaande. Ook andere thema’s worden in een snel veranderende wereld steeds belangrijker voor burgers. Het gaat om thema’s zoals duurzaamheid, kritisch denken, persoonlijke ontwikkeling, actief burgerschap, EQ, gezondheid, vreemde talen en creatieve denkkracht. Het is belangrijk dat het regulier onderwijs met deze veranderingen meebeweegt. Wij omarmen de veranderingen die het onderwijs doormaakt.

Vernieuwend onderwijs

 • Ons nieuwe onderwijs onderscheidt zich met een curriculum van de toekomst
 • We leggen we een stevige basis van kennis en vaardigheden waarin de verplichte vakken centraal staan
 • De basisstof wordt verrijkt met eigentijdse leerthema’s en leerdoelen en vakoverstijgende vaardigheden
 • Wij ontwikkelen onderwijs waarmee kinderen en adolescenten zich kunnen ontwikkelen tot burgers die in staat zijn optimaal te participeren in onze steeds sneller veranderende maatschappij

Voor wie?

 • Leerlingen (0-18 jaar) uit alle lagen van onze multiculturele en moderne samenleving
 • Bestaande scholen die een of meer van onze bouwstenen van ons vernieuwende onderwijs willen implementeren

Welzijn en leren
Een thema dat door het onderwijs vaak over het hoofd wordt gezien. We zijn er sterk van overtuigd dat het gevoel van welbevinden dé voorwaarde is voor goede prestaties, creativiteit en zelfstandigheid. Welzijn is essentieel in de huidige veeleisende maatschappij. Goed onderwijs biedt het kind naast basiskennis en vaardigheden ook tools om een gelukkig en gezond mens te blijven. Als het kind zich emotioneel, fysiek en mentaal fit voelt, blijft het leren plezierig, blijft de natuurlijke creativiteit levendig en blijft de intrinsieke motivatie om te leren hoog.

Persoonlijke ontwikkeling
We geloven dat de ontwikkeling van de gehele persoonlijkheid de basis vormt voor actief burgerschap. Onze school bekommert zich over de ontplooiing van het kind in een doorlopende leer- en ontwikkellijn van 0 tot en met 18 jaar. We richten ons op sociale en morele competenties, emotionele intelligentie, samenwerken, creativiteit, fysieke en mentale balans.

Visuele weergave van het onderwijsconcept

happy-schema-2kopie

 

Elk onderdeel van Onderwijs2032 geven wij een plek in ons onderwijs:

 • Natuur & Techniek
 • Taal & Cultuur
 • Mens & Maatschappij

Kerncurriculum

 • Nederlands & Engels
 • Taal- & rekenvaardigheden
 • Digitale geletterdheid
 • Sociale vaardigheden
 • Burgerschap
 • Persoonsvorming
 • Vakoverstijgende vaardigheden

Wij vullen deze aan door ‘Welzijn’ een centrale plek te geven binnen ons onderwijs.