” Bring thinking back into the classroom! “

Posted on nov 27, 2015

De Universiteit Leiden heeft in haar Instellingsplan 2015-2020 voor de komende 5 jaar een belangrijke plek ingeruimd voor ‘ het activeren van talent ‘ en ‘ innovatie in didactiek en leren ‘. Een belangrijk signaal van de oudste universiteit in Nederland dat hiermee de innovatie van onderwijs stevig op de kaart zet. Ze voegde de daad bij het woord met de organisatie van de 1st Leiden University Annual Conference on Innovation in Teaching op 23 november jl. Dat konden we natuurlijk niet overslaan.

Dr Ann Marie Wilson vertelde vol trots over haar project ‘ Teaching Global Citizenship ‘. Ze laat haar internationale studenten Liberal Arts &Sciences ervaren hoe wetenschappelijke theorie zich verhoudt tot de praktijk maar bovenal hoe je als hoogopgeleide direct van waarde kunt zijn voor de stad en haar inwoners. In de module ‘ Multicultural Education in The Hague ‘ verbinden haar studenten hun academische kennis met de dagelijkse praktijk door 3 uur in de week lokale scholen te ondersteunen met het verzorgen van taal- en rekenlessen of examenvoorbereiding.

De verbinding met de stad door de vrijwillige inzet van je kennis en talent is een mooi voorbeeld van de ontwikkeling van wereldburgerschap zoals wij dat graag zien in onze school!

“ We are all born with a scientific mind! “ bracht Professor Eric Mazur uit. Gepromoveerd in Leiden, en nu hoogleraar aan de Harvard University. Hij ontwikkelde nieuwe didactische methodes toen hij zich realiseerde dat zijn studenten zich in een collegezaal gedragen als bezoekers in een theater: zitten en luisteren. Maar luisteren en nadenken gaan niet samen.  “ We need to re-awaken the curiosity of the mind! “ Leren is in zijn opvatting vooral een sociale ervaring: discussiëren, elkaar vragen stellen, de leerstof bespreken – het zorgt ervoor dat je als student eigenaar wordt van het eigen leerproces. Hij is voorstander van ProTeamLearning: geen colleges en examens, maar projecten gebaseerd op het oplossen van problemen in teamverband. Daarvoor is stevige basiskennis, de toepassing van vaardigheden en intrinsieke motivatie nodig. “ Bring thinking back into the classroom “ was zijn heldere oproep.

In de workshops over internationaal onderwijs en de toepassing van technologie in het ontwerpen van lesmodules ontstonden mooie discussies over de oneindige mogelijkheden om het onderwijs te vernieuwen.

Professor Simone Buitendijk sloot af met een pleidooi voor inclusief onderwijs en levenlang leren, te beginnen bij innovatief basisonderwijs: “ We need educated leaders to move the world forward “.

 

 

Share