Wij organiseren Kennislabs rond thema’s die zijn gericht op het onderwijs en de school van de toekomst. Daarnaast bieden wij voor bestaande scholen begeleidingstrajecten op maat waarin wij elementen uit ons concept los of gecombineerd helpen implementeren.We hanteren het principe van ‘leren in interactie’ en ‘leren uit de praktijk’: door de uitwisseling van ideeën en informatie in een kleinschalige omgeving, krijgt de theorie meer betekenis, is leren effectiever en leuker én gaat u na afloop weg met bruikbare adviezen. 

Doelgroep: Onderwijsprofessionals, onderwijsmanagers

Doel:

School2032 helpt scholen zich voor te bereiden op een wereld die in geen enkel opzicht lijkt op de wereld waarin wij nu leven.Hoe ziet de school eruit in 2032? Wetenschappers, trendwatchers en onderwijsexperts definiëren de belangrijkste ontwikkelingen die van grote invloed zijn op het leven van uw leerlingen. Wij zetten de trends voor u op een rij.

  • Wat kenmerkt deze ontwikkelingen?
  • Welke mogelijkheden liggen er voor uw rol binnen uw school?
  • Hoe kunt u als onderwijsprofessional de eerste stappen zetten in het vernieuwen van het curriculum, het inzetten van eigentijdse didactiek en het verrijken van de leeromgeving?
  • Hoe kunt u als onderwijsmanager invulling geven aan uw onderwijskundig leiderschap?
  • Waar ligt de ruimte om binnen de inspectiekaders te experimenteren zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen?
  • Waar ligt de ruimte binnen uw normjaartaak voor deskundigheidsbevordering en curriculumontwikkeling?

Wat kunnen we leren van andere scholen in binnen- en buitenland? Waar kan denkkracht gebundeld worden? Wat betekent onsonderwijs2032 voor u?

Aanpak:

In een kleinschalige setting gaan we met u aan de slag en geven antwoord op deze vragen. Wij hanteren het principe van ‘ leren in interactie ‘ – door de uitwisseling van ideeën en informatie krijgt de theorie meer betekenis, en is leren effectiever en leuker!

Resultaat:

Aan het eind van het kennislab heeft u kennisgenomen van de bouwstenen van de school van 2032, weet u welke kansen er liggen voor u als school, en gaat u naar huis met bruikbare adviezen voor de transitie naar een eigentijds curriculum in een eigentijdse leeromgeving.

Data: 18 en 25 maart 2017

Tijd: 15:00 uur

Locatie: Yoghurt Barn, Plaats 25, 2513 AD in Den Haag

Deelnamekosten: gratis

Inschrijven: via info@happyhealthycreative.nl

Neem contact met ons op: 

Diantha Rumahlewang
06 30923630

Lizette Scheer
06 42297488

Inschrijven via:  info@happyhealthycreative.nl