It takes a village: meedenken over Jeugdbeleid 2015-2018

Posted on okt 10, 2015

We konden onze ogen niet geloven. Het stond er toch écht. In het concept Beleidskader Jeugd 2015-2018 van de gemeente Den Haag, versie 7 juli 2015:

‘ Een gezonde, dynamische, creatieve en ondernemende populatie draagt bij aan een aantrekkelijke stad. De stad heeft dan een sterkere beroepsbevolking en daarmee meer economische kracht ‘. (p. 3)

‘ Den Haag is een levendige stad, waar een grote diversiteit aan mensen samen bouwt aan de toekomst. De jeugd, ouders, vrienden, de buren, vrijwilligers, professionals en ondernemers vormen de kracht van onze stad. Het gezegde ‘ It takes a village to raise a child ‘ geldt nog steeds. Samen zorgen we voor goede voorzieningen om ouders en hun omgeving te helpen bij het creëren van een gezond en sterk opvoed- en opgroeiklimaat ‘. (p. 15)

De gemeente nodigde alle betrokken burgers uit om mee te denken en organiseerde op 9 september jl in de Centrale Bibliotheek een Jongerenstadslab. Deze kans lieten we natuurlijk niet lopen! We stuurden ons startdocument naar de gemeente, Afdeling Participatie, Zorg & Jeugd en ik schreef me in voor het Jongerenstadslab. Hoewel ik overduidelijk niet tot de categorie jongeren behoor (-27 jaar) ben ik natuurlijk wél een betrokken en participerende burger met ideeën en oplossingen. Ik mocht naar binnen, sterker nog, ik werd ter plekke door een ambtenaar gevraagd om als observator de discussies te volgen, de sfeer te beschrijven en de kernpunten vast te leggen. Maar natuurlijk!

De sfeer? Levendige discussies, originele oplossingen, sterke betrokkenheid.
De kernpunten? Jongeren verlangen naar een hechte, veilige leefomgeving, een buurt waar aandacht is voor elkaar. ‘ Ik wil geen folders of gebouwen met een bordje waar ik naar binnen moet als ik in de problemen ben gekomen. ‘ Ook hebben ze behoefte aan mensen ‘ die weten waarover ze het hebben, die het zelf hebben meegemaakt en niet alleen uit de boekjes leren ‘. Ook kwamen er tips voor het onderwijs: ‘ De school moet kinderen leren elkaar te helpen ‘, ‘ We willen inspirerende mensen i.p.v. jeugdwerkers ‘ maar ook ‘ Leer kinderen op de basisschool om behulpzaam te zijn ‘.

Wethouder Ingrid van Engelshoven vond dit ‘ Een belangrijke opgave voor onderwijs ’. Zij kreeg zelf ook nog een origineel verzoek: ‘ Wij willen w.o.w.: een wethouder op wielen, die regelmatig naar de wijk komt en veel praat met de kinderen ‘.

Ik noteerde de indrukken driftig op het notitieblok en glimlachte tevreden: de geesten worden gerijpt!

Het vervolg? In november laat de gemeente weten welke adviezen uit het Jongerenstadslab worden overgenomen en wanneer de gemeente ermee aan de slag gaat. Ze gaan dan ook vragen wie wil meedenken met een uitvoeringsplan.

Dan steken we natuurlijk weer de hand op!

Share