Happy

In ons onderwijsconcept staat het welbevinden van de leerlingen centraal en worden zij uitgedaagd om hun talenten ten volle te ontwikkelen en hun nieuwsgierigheid te blijven inzetten. De kinderen voelen zich gezien en geaccepteerd in een ruimte waarin mens, milieu en natuur in harmonie met elkaar samenleven.

Healthy

Ons onderwijsconcept leert dat een balans tussen een gezond lichaam en een gezonde geest de basis is voor het leveren van prestaties. De kinderen leren een gezonde leefstijl te hanteren, waarin sport, ontspanning, buitenlucht en een gezonde voeding onmisbaar zijn.

Creative

Ons onderwijsconcept stimuleert de kinderen de aangeboren creativiteit en leergierigheid voortdurend in te zetten. Het is een eigentijds concept dat de leerling voorbereidt op de samenleving van morgen die vraagt om creativiteit, lef en een ondernemende houding.

Learning 

Ons onderwijsconcept gaat ervan uit dat leren leuk én fijn is. De leerlingen worden gestimuleerd hun aangeboren nieuwsgierigheid en leergierigheid te behouden voor de rest van hun leven.

Leerlingen uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs over leren: De Staat van de Leerling 2016. Klik hier of op het plaatje om het document te downloaden.