Wij organiseren Informatielabs waarin wij onze kennis delen over de ontwikkelingen in onderwijs en tips meegeven om deze toe te passen in de ontwikkeling en begeleiding van uw kind. We hanteren het principe van ‘leren in interactie’: door de uitwisseling van ideeën en informatie in een kleinschalige omgeving, krijgt de theorie meer betekenis, is leren effectiever en leuker én gaat u na afloop weg met bruikbare adviezen. 

Doelgroep: Opvoeders, onderwijsprofessionals

Doel:

School2032 bereidt het kind voor op een wereld die in geen enkel opzicht lijkt op de wereld waarin wij nu leven. Zij bouwt een nieuwe school.Hoe ziet de nieuwe school eruit? Wat maakt deze school uniek? Welke traditionele patronen worden doorbroken? Hoe ziet de leeromgeving eruit? Wat is het leerklimaat? Hoe ziet een schooldag eruit?Wat kenmerkt de bouwstenen van het concept? Wat betekent dit voor u en uw kind? Hoe kunt u als opvoeder een actieve rol nemen in de nieuwe school? Wat maakt het voor een leerkracht uniek om bij deze school te werken?

Aanpak:

In een kleinschalige setting geven we antwoord op deze vragen. Wij hanteren het principe van ‘ leren in interactie ‘ – door de uitwisseling van ideeën en informatie krijgt ons onderwijsconcept meer betekenis voor u, en is informatie-uitwisseling effectiever en leuker!

Resultaat:

Aan het eind van het informatielab heeft u kennisgenomen van de nieuwe school en haar bouwstenen, weet u welke kansen er liggen voor u als opvoeder en onderwijsprofessionals, en gaat u naar huis met bruikbare informatie over onze nieuwe school.

Data: 18 en 25 maart 2017

Tijd: 15:00 uur

Locatie: Yoghurt Barn, Plaats 25, 2513 AD in Den Haag

Deelnamekosten: gratis

Inschrijven: via info@happyhealthycreative.nl

Neem contact met ons op: 

Diantha Rumahlewang
06 30923630

Lizette Scheer
06 42297488

Inschrijven via:

info@happyhealthycreative.nl