Met ons concept School2032 willen wij een geheel nieuwe school neerzetten. We willen een maatschappij in het klein creëren rondom het kind. Het kind leert zichzelf kennen, leert leren, en leert zijn plek in de maatschappij in te nemen.

  • We integreren opvang, onderwijs en welzijn in een leer- en ontwikkellijn van 0 tot 18 jaar
  • We creëren een stimulerende omgeving in en om het schoolgebouw waarin leren in interactie plaatsvindt. Leren door doen, observeren en ervaren
  • Op onze school hanteren we het curriculum van de toekomst, dat wil zeggen dat de leerstof en leermiddelen worden afgestemd op onze moderne snel veranderende samenleving

We geven kennis en vaardigheden mee die nodig zijn om actief te participeren in de samenleving. Het kind ontdekt de wereld vanuit de eigen nieuwsgierigheid in al zijn facetten op school. Met de nodige zelfkennis leert het kind op jonge leeftijd bewust een plek in te nemen. De leerlingen worden uiteraard primair voorbereid op de eindtoetsen en de centrale examens die zijn goedgekeurd door het ministerie van OCW. Het kind staat in verbinding met de echte wereld. Op school gaan we mee met technologische ontwikkelingen en we staan stil bij maatschappelijke vraagstukken. Er komen vakken als techniek, IT-vaardigheden en vreemde talen aan bod. Maar ook probleemoplossend vermogen, een onderzoekende en nieuwsgierige houding en kritisch denken zullen we stimuleren.

De medewerkers van de school investeren in onderling vertrouwen, een goede samenwerking, plezier in het werk en een sterk teamgevoel, waardoor zij ook een voorbeeld zijn voor de kinderen.

Lees hier meer over hoe een schooldag eruit kan zien.

AANMELDEN!