Een terugblik op de Inspiratie-bijeenkomst Brede School

Posted on jun 4, 2016

inspiratieavond0042

‘Meer dan een school alleen’. ‘De toekomst is NU’. ‘Een kind spreekt vanuit dromen en creativiteit’. Op 31 mei jl organiseerde Stichting brede buurtschool Den Haag een Inspiratie-bijeenkomst in theater Diligentia en uiteraard waren wij aanwezig. Veel dialoog, uitwisseling van ideeën en een steeds breder gedragen opvatting dat onderwijs, opvoeding en zorg zich anders móet en kán organiseren rondom het kind. Beelden zijn hier te vinden.

We lichten er een paar ideeën uit.

Paul van Meenen (woordvoerder onderwijs, D66) stelt dat het Nederlandse onderwijssysteem niet is ingericht op kansen. Hij is voorstander van een ‘ alles-in-1-school ‘ die op zoek gaat naar talent en kijkt naar wat een kind wél kan. Sport, cultuur en begeleiding maakt als vanzelfsprekend deel uit van de leeromgeving. De school is onderdeel van de gemeenschap. In zijn optiek moet het Nederlands onderwijsbestel volledig worden herzien en zich richten op differentiëren, maatwerk en inspelen op het talent. Een school moet zijn eigen verhaal kunnen neerzetten, docenten moeten zich (weer) eigenaar voelen van hun beroep en de Onderwijsinspectie moet scholen aanspreken op hun inspanningen om elk talent een kans te geven.

Ruud Veltenaar (filosoof, trendwatcher) ging nog een stap verder. ‘ Stop stealing dreams! ‘ is zijn waarschuwing. We moeten stoppen met het breken van de creativiteit en passie van onze kinderen in de lente van hun leven. Elk kind is uniek, creatief en intelligent. Maak leren weer leuk en sluit aan op de individuele eigenschappen en behoeften van kinderen en hun toekomst. De focus van onderwijs moet terug naar waarden en idealen en minder op vorm, methode en ‘ bullshit future jobs ‘. Veltenaar voorspelt dat in de 21e eeuw scholen zijn getransformeerd tot leerinstellingen waar toekomst- en mensgericht leren centraal staat.

Het was een inspirerende bijeenkomst.

 

Share