De Brede Buurtschool, Ouderbetrokkenheid en Haagse Moeders: we laten ons zien!

Posted on okt 12, 2015

Op 12 oktober jl organiseerde Stichting brede buurtschool Den Haag een Warming-Up  bijeenkomst in theater Dakota rond het thema ‘ Kindcentrum 0-12 jaar ‘. Gastspreker Jeannette Doornenbal (Lector Jeugdbeleid, Hanzehogeschol Groningen) sprak over het belang van het investeren in de pedagogische omgeving van jonge kinderen.

Dat klonk ons natuurlijk als muziek in de oren: wij kijken immers naar wat een kind en diens opvoeders nodig hebben en bouwen er een veilige en uitdagende omgeving omheen. Net als wij pleit Jeannette Doornenbal voor een interdisciplinaire samenwerking tussen onderwijs, opvang en zorg: samen de kinderen volgen, en hen laten spelen en leren. ‘Denk groot, doe klein’ was daarnaast haar passende advies!

Een mooi vervolg hierop is het 1e kennisevenement Ouderbetrokkenheid dat de gemeente Den Haag op 2 december a.s. organiseert in theater De Nieuwe Regentes. Wij zijn nieuwsgierig naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van ouderbetrokkenheid en komen die dag graag in gesprek met experts, scholen en opvoeders.

Ook waren we op 1 oktober jl van de partij bij de lancering van ‘ De Haagse Moedergids ‘, een handzaam boekje vol praktische tips over het moederschap en kindvriendelijke hotspots in Den Haag. Het was een mooie gelegenheid om ons concept te toetsen bij een belangrijke doelgroep: de moeders! Dat leverde wederom positieve reacties op.

 

Share