School2032¬†beseft dat een jong mens veel meer dan alleen kennis en cognitieve vaardigheden nodig heeft. Voor een volledige ontwikkeling tijdens de meest vormende jaren in een mensenleven, kijken wij verder dan alleen de generieke schoolvaardigheden. Als voorloper van toekomstgericht onderwijs vullen wij de basisstof aan met eigentijdse thema’s en vaardigheden. Voor ons is de basis veel breder. We willen het kind meegeven wat het nodig heeft om in de maatschappij van de toekomst een gelukkige, gezonde en actieve burger te worden. We hebben goed nagedacht en onderzocht wat het kind echt nodig heeft voor een volledige ontwikkeling. We zijn gekomen tot de volgende bouwstenen en bijbehorende aandachtspunten waaruit ons onderwijs bestaat.

Welzijn & Gezondheid

 • Gezonde leefstijl
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Intrinsieke motivatie
 • Natuurlijke creativiteit

Basiskennis en -vaardigheden

 • Rekenvaardigheden
 • Taalvaardigheden

Sociale en maatschappelijke vaardigheden

 • Kritisch, zelfstandig en oplossingsgericht denken

Thema’s van de 21e eeuw

 • Techniek
 • IT vaardigheden
 • Vreemde talen
 • Wereldburgerschap & wereldvragen
 • Omgaan met geld
 • Natuur, milieu en duurzaamheid

Natuurlijke leeromgeving

 • Ruimten in en om het schoolgebouw optimaal voor leren, ontspannen, concentratie, beweging en gezondheid
 • Natuur

Persoonlijk leerplan

 • Onderwijs op maat & keuzevrijheid
 • Lesuren kiezen tussen 8:00 en 18:00
 • Maandelijkse evaluatie van het persoonlijke leerplan
 • Persoonlijk digitaal portfolio