Dat er vernieuwing in het onderwijs nodig is, is overal merkbaar. Voorlopers in de wereld op het gebied van toekomstgericht onderwijs zijn bijvoorbeeld Finland, Japan, Korea en Denemarken. Ook in Nederland wordt de maatschappelijke dialoog gevoerd over nieuw onderwijs. Staatssecretaris Sander Dekker lanceerde in 2015 het platform Onderwijs2032, dat het kabinet adviseerde over toekomstgericht onderwijs. De informatie die is verzameld door een intensieve maatschappelijk dialoog, brainstormsessies en onderzoeken, is in lijn met onze visie. Dit bevestigt dat er landelijk draagvlak is voor onze gedeelde visie op onderwijs.

Naast kennisoverdracht heeft onderwijs ook de taak om aandacht te besteden aan:

  • persoonsontwikkeling
  • voorbereiding op een actieve rol in de maatschappij van de toekomst

Het onderwijs van de toekomst begint vandaag

Wij gaan aan de slag met het realiseren van deze nieuwe leerdoelen. Dit doen wij middels:

  • het bouwen van een geheel nieuwe school
  • samenwerking met bestaande scholen die zich in verschillende fasen van hun transitie naar toekomstgericht onderwijs bevinden

Ons curriculum is opgebouwd uit verschillende bouwstenen, waarin de leerdoelen gesteld door het platform Onderwijs2032 ook een belangrijke rol spelen. Door op school een maatschappij in het klein te creëren, komen alle aandachtspunten uit het advies van Onderwijs2032 aan bod.

Welzijn

Wij vullen deze nieuwe leerdoelen aan door ‘Welzijn’ een centrale plek te geven binnen ons curriculum. Wij geloven dat dit een voorwaarde is voor goede leerresultaten en de volledige ontplooiing van het kind.